Starless and Bible Black

Ches 19

bitwa o Grovelmark

19 dnia miesiąca Ches do miasteczka Grovelmark, położonego niecałe dwa dni konno od granicy Sembii i Deepingdale dotarła karawana pod dowództwem mistrza Telmariona Vanyu, przedstawiciela Płaszcza Wielu Gwiazd, sławnej gildii magów mającej swą siedzibę w Neverwinter.

Comments

wicked_woodpecker_of_the_west wicked_woodpecker_of_the_west

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.