Lorras Ulondarr

Description:

Sembijski szlachcic, który zrezygnował z nauki arkanów magii na rzecz handlu przyprawami.

Bio: