Halessa

Description:

Wielka Wyrocznia i Arcykapłanka Selune urzędująca w Katedrze Księżycowej Poświaty niedaleko Ordulin.

Bio: