Amarai Kajito

Description:

Dziedziczka rodziny bogatych wytwórców szkła i porcelany o korzeniach w dalekim Wa.
Właścicielka kilku gospód i zajazdów w Sembii w tym “Jadeitowego Smoka” w Grovelmark.

Bio: